Jeg er spesialisert innen dans for mennesker med ulike funksjonsvariasjoner og brenner for at alle skal få oppleve danseglede og ha like muligheter til å utvikle seg, helt opp på et profesjonelt nivå. Både i min utøvende og skapende praksis, samt i undervisning, har jeg fokus på kroppens naturlige bevegelsesmønster og kroppens unike språk. Jeg tar som regel utgangspunkt i improvisasjon og forsøker alltid å se muligheter fremfor begrensninger i møte med andre kropper.