LENKER OG MER INFORMASJON

Her finner du diverse lenker som kanskje kan være nyttige for deg med en funksjonsnedsettelse, eller du som er pårørende.

Sjelden.no

En læringsportal for de som har behov for kunnskap om sjeldne diagnoser

Nasjonalt kompetansesenter for barn og unge med funksjonsnedsettelser

FFO

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon er Norges største paraplyorganisasjon for organisasjoner av funksjonshemmede og kronisk syke. De kan blandt annet hjelpe deg med hvilke rettigheter du har.

NHF

Norges Handikapforbund er funksjonshemmedes egne interesseorganisasjon med nesten 15000 medlemmer. Organisasjonen driver interessepolitikk for at funkjsonshemmede skal ha samme rettigheter og muligheter.

Cerebral Parese-foreningen

CP foreningens hjemmesider. Her finner du mer informasjon om Cerebral Parese, historier, fagstoff, oversikt over arrangementer og kontaktinformasjon dersom du trenger noen å snakke med.

Unge Funksjonshemmede

Unge funksjonshemmede er Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for mer enn 30 ulike barne- og ungdomsorganisasjoner i Norge. De jobber aktivt opp mot politikere og andre beslutningstakere, og driver også omfattende opplysningsarbeid. På deres side får du informasjon om politikken deres, aktuelle arrangementer og generell info om hva de jobber med.

Mental Helse Ungdom

Mental Helse Ungdom er en interesseorganisasjon for barn og unge opp til 30 år. De jobber for økt åpenhet om psykisk helse, forebygging av psykiske plager og et bedre psykisk helsetilbud. Besøk deres nettside for nyheter, mer informasjon og kontakt.

Beitostølen Helsesportsenter

BHSS gir re-/habiliteringstilbud til barn, unge og voksne med ulike diagnoser, funksjonsnedsettelser og funksjonsnivå. Et opphold her er virkelig å anbefale. Besøk siden deres for mer informasjon om deres tilbud.

World CP Day

«World Cerebral Palsy Day is a social movement, of, by and for the CP community. Our vision is to ensure that everyone with CP has the same rights, access and opportunities as anyone else. Our campaign empowers you take action locally and, in doing so, help to build the global movement for change»

Please reload