NORMAL research

7108-1.jpg

NORMAL research er et multidisiplinært kunstnerisk samarbeid mellom Maria Terese Kittilsen, Daniel Mariblanca og Ursula Kaufmann. Prosjektet er inspirert av tematikk forbundet med funksjonsnedsettelse og seksualitet, og er produsert av 71Bodies, med co-produksjon og støtte fra Carte Blanche, DansiT og CODA. Målet er å utforske intimitet, smerte, skjønnhetsstandarder og synlighet, mens vi stiller spørsmål ved normative strukturer og tilgjengelighet.

Gjennom utforskningsprosessen søker vi å samle forskjellige stemmer og historier. Sammen med våre egne opplevelser vil disse danne fundamentet for den videre utviklingen av vår kunstneriske tilnærming til tematikken.

unnamed.jpg
2497550-1596626058.jpg