Bli med i prosjektet: Personer med cerebral parese sine erfaringer med å gå


Høgskulen på Vestlandet er i gang med en studie der vi ønsker å snakke med voksne personer med cerebral parese (CP) som ønsker å dele sine erfaringer med det å gå. Hvis du har gjennomført ungdomsskole og er i yrkesaktiv alder (trenger ikke å være i arbeid) med GMFCS I, da er det deg vi ønsker å snakke med.

Er du interessert i å være med, eller du har spørsmål til studien, kan du kontakte stipendiat Beate Eltarvåg Gjesdal på e-post: beate.eltarvag.gjesdal@hvl.no

Her kan man også lese mer om prosjektet: https://www.hvl.no/forsking/gruppe/idrett-helse-og-funksjon/cp/

Populære innleg
Arkiv